Sidebillede
Et smil er den korteste afstand mellem lærer og elev.

Værdier og evaluering

På side 1 i skolens vedtægter står der bl.a.:
Nordskovens Friskoles idégrundlag er det grundtvig-koldske livs- og skolesyn. Skolen skal til enhver tid drives efter gældende love og retsregler.
I friskolen har vi frihed til at lægge vægt på dele af undervisningen, som vi finder mest væsentlige.

For os er det vigtigt hele tiden at bruge friheden til at skabe den bedst mulige skole for vores elever, og en god skole er for os en skole, hvor eleverne hver dag :

  • tilbydes undervisning på det niveau, hvor de viser initiativ og forståelse
  • oplever at de bliver anerkendt og værdsat
  • møder lyttende og engagerede lærere, der skaber rammer og strukturer
  • kan stole på, at lærerne sætter rammer for det værdimæssigt acceptable og tilladelige
  • oplever en reel følelse af tryghed og overskuelighed i skolehverdagen
  • opdrages til hensyntagen og ansvar overfor fællesskabet i skole og samfund
  • gennem sang og fortælling føres ind i vor historie, kultur og tro
  • erfarer, at de er værdifulde
  • mødes med smil og glæde
  • oplever at forældre og lærere i fællesskab skaber gode og sunde rammer for undervisning og leg

På Nordskovens Friskole undervises eleverne i mindre grupper, fordi vores elevgruppe har brug for en nær voksenkontakt for at kunne lære og kunne udvikle sig fagligt, følelses­mæssigt og socialt.
Der skal være tid til at lytte til hinanden, tid til at udvikle gensidig respekt og tid til at lære af hinanden.
Vi siger, at der skal være tid og ro til at gro.

Der skal være tid til at udvikle krop, sanser, følelse, fantasi og forstand, når livsfølelsen skal styrkes.

Kroppen kan udvikles gennem leg, motorisk træning, ture ud i naturen, svømning/leg i vand og musik og bevægelse.

Sanserne kan stimuleres, når vi laver bål, bager, laver mad, synger og leger.

Følelsen for sig selv og andre kan næres ved fortælling, samvær, samtaler, ansvaret for vores fælles skole, samarbejde og leg.

Fantasien kan stimuleres ved kreativ udfoldelse, fortælling, dramaforløb og i samtale, konfliktløsning og leg.

Forstanden kan udvikles, når vi udfordres der, hvor vi kan tage initiativ og har forståelsen med.

Vort mål er, at vores elever opdager, at de kan lære noget, som de ikke troede, de kunne lære.


Sådan vurderes kvaliteten af skolens arbejde:

Samtalen med forældre og elever er vigtig for os, og har derfor en høj prioritet.
I hvert skoleår indbydes forældrene til mindst to Skole-Hjem-Samtaler. De to samtaler foregår på skolen, men kan i helt særlige tilfælde tilbydes som en hjemmesamtale.

Derudover kan personlige samtaler med læreren indgå på elevens ugeskema. Her evalueres det faglige/sociale/følelsesmæssige udbytte af undervisningen sammen med eleven, og eleven inddrages i planerne for og målene for den kommende periode.

Alle skolens elever testes i læsning, stavning og matematik en gang årligt.

Forældrene er velkomne til at deltage i morgensang efter aftale med gruppens lærere.

Skolens tilsynsførende overværer skolens undervisning flere gange årligt, og den tilsynsførende fremlægger hvert år en tilsynserklæring på skolens generalforsamling.

Da alle skolens elever modtager specialundervisning, følges disse i samråd med forældrene af PPR i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er muligt at drøfte problematikker med skolens forebyggende team bestående af skolens sundhedsplejerske, socialrådgiver og PP-konsulent.

Hvert andet år deltager alle skolens elever i en omfattende undervisningsmiljøvurdering, og vi kan med glæde konstatere, at eleverne altovervejende er glade for og meget tilfredse med deres skolegang her.

Gå til toppen af siden