Sidebillede
Vi gør det uoverskuelige overskueligt.

Guide til skoleåret


Kære elever, forældre og ansatte.
I denne lille guide kan I orientere jer om alle årets arrangementer og andet vigtigt på vores skole.
Som altid er Kalenderen det sted, hvor I kan se, hvad der sker både aktuelt og i resten af skoleåret.
Kalenderen for den kommende uge bliver sendt på mail hver fredag, men det kan være en rigtig god idé at kigge længere frem, så I f.eks. kan se, hvornår vi afholder arrangementer på skolen.

Guiden er ordnet alfabetisk og opdateres løbende.


I løbet af skoleåret arrangeres der to arbejdslørdage på skolen, hvor forældrene tager ansvar for vedligeholdelsesopgaver på skolen og styrker fællesskabet. Se i kalenderen for datoer.
Vi forventer selvfølgelig, at alle deltager med glæde.
I løbet af skoleåret er vi gode til at markere årstider og højtider i skoletiden. Der er orienteret om dette i kalenderen.

Den årlige forkælelsestur er en hel dag ud af huset med forkælelse på programmet. Der spises bl.a. på restaurant. Der opkræves egenbetaling for arrangementet.

Skolens ældste grupper planlægger én gang om året en Ungdomsfest lige i forlængelse af skoledagen en fredag. Der er mødepligt til festen. Der opkræves egenbetaling for arrangementet.
Forældrene henter selv deres børn, når festen slutter.
På Nordskovens Friskole tager vi kammeratskab, leg og samvær alvorligt. Derfor er alle frikvarterer med planlagte og aftalte aktiviteter.
Som en del af morgensang bliver der hver dag lavet frikvartersaftaler. Eleverne foreslår aktiviteter, lege, spil og melder sig efterfølgende på de ’udbudte’ aktiviteter.
Der er en voksen på hver aktivitet til at hjælpe eleverne med at igangsætte, rammestyre og guide undervejs i aktiviteten.

På den måde ved alle elever, hvad de skal lave i frikvartererne, hvilket giver den fornødne ro og forudsigelighed, som vores elever trives godt i.
Når der ringes ind, ringes der to gange – første gang er et opmærksomhedsring, andet ring er et tegn på, at frikvarteret endegyldigt er slut og alle skal gå ind.

Alle elever benytter egen indgang både når de kommer om morgen, i forbindelse med frikvarterer, og når de går hjem. Det betyder, at der ikke opstår stor tumult med uro til følge i garderoben.

Alle elever medbringer indesko.
I kan se, på hvilke dage mødetidspunkterne er ændrede. I får således mulighed for, nu ved skoleårets start, at indføre i jeres personlige kalendere, hvornår der foregår noget på skolen, som vi forventer at I og jeres barn deltager i.

Vi har prøvet at få det hele med, men der kan selvfølgelig ske ændringer i løbet af året. Vi beder jer derfor holde øje med dette på skolens hjemmeside eller intra, hvor kalenderen løbende vil blive redigeret.

I vil også få en ugekalender tilsendt på email løbende gennem skoleåret.
I er altid velkomne til at kontakte skolens ansatte på hverdage mellem kl. 7.50 og 17!

Mailadresser og tlf.nr. er på intra under Kontaktoplysninger. Det er dog let at huske, at de fleste mailadresser til ansatte er vedkommendes fornavn efterfulgt af @nordskovensfriskole.dk.
Skolens nummer: 6590 1922
Alle skolens elever deltager i lejrskole én gang årligt. Det kan strække sig fra en enkelt overnatning på skolen til to overnatninger længere eller langt fra skolen. Forældrene betaler 75% af udgifterne.
På Nordskovens Friskole gives kun lektier i beskedent omfang lektier.

Læs mere om skolens lektiepolitik her: Om skolen - politikker
Elevers mobiltelefoner skal være slukkede og ligge i tasken i skoletiden. Der kan dog være undervisningssituationer, hvor de må bruge den efter anvisning fra lærer/pædagog.
Daglig mødetid: Kl. 8.00 - 14.00. Morgensangen begynder præcis kl. 8.00. Vi bliver glade, hvis I hjælper jeres børn med at møde rettidigt. Det giver den bedste og roligste start på dagen for alle på skolen. Tak.

Yngre elever/pasningskrævende elever skal være i morgenSFO, hvis de møder FØR kl. 7.50. Der kan laves aftale om, at ældre og selvstændige elever kan ankomme til skolen fra kl. 7.30 og tilbringe ventetiden i egen klasse på egen plads med lektielæsning, frilæsning eller anden stille aktivitet.

Skolens tilsyn med elever, der IKKE er i MorgenSfo starter kl. 7.50.

Se skolens hjemmeside under punktet Om skolen - Retningslinier

Taxaer samt forældres biler henvises venligst til den P-pladsen overfor skolen. Det betyder, at der ikke må parkeres på skolens side. Det betyder så også, at alle elever skal krydse Hedebovej. Vi beder derfor jer alle om at sikre, at jeres børn kommer sikkert over vejen. Hvis I selv kører jeres barn til skole, så være søde at følge dem over eller at instruere dem grundigt, hvis I mener, at de skal klare det selv.

I de mørke perioder vil vi sørge for at hjælpe taxabørnene over vejen om morgenen.

Børnene skal selvfølgelig også lære at færdes sikkert i trafikken, så tal med dem om, hvordan man krydser vejen på en sikker måde: Se dig til begge sider, gå lige over vejen, vær sikker på at vejen er fri, tag ingen chancer osv.

Der er skiltet til begge sider, så øvrige trafikanter kan se, at der er skole og krydsende børn forude. I forældre kan hjælpe med til at skabe større trafiksikkerhed ved at nedsætte hastigheden omkring skolen.

Vi beder om, at pennalhuset indeholder:
3-4 gode og spidsede blyanter, et godt viskelæder, en blyantspidser, en lineal, gode farveblyanter, en saks og en limstift.
Vi beder om, at skolens elever er klædt på, så de kan deltage i leg udenfor i alle pauser – året rundt. Det er en god ide med gummistøvler og regntøj på skolen.

Vi er lidt gammeldags og anmoder om, at eleverne ikke er udfordrende klædt eller bærer kasketter i undervisningstiden.

  • Forældre kan låne skolen til klasseaktiviteter/klassearrangementer på skolehverdage i tidsrummet kl. 14.00 –16.00 på dage, hvor der ikke i forvejen er aktivitet eller møder.
  • Lån af skolen sker efter aftale med skolelederen (adm [@] nordskovensfriskole [.] dk) og efter udlevering af retningslinjer.Der bliver ikke udleveret en nøgle, da forældre ikke skal låse skolen af.
  • Det er muligt at låne salen og eget klasselokale til en aktivitet/arrangement. Skolens udendørsarealer kan også benyttes.
  • Forældre skal selv medbringe det, der skal bruges til aktiviteten (fx kaffe, kage, service, ingredienser, papir, saks, projektor, boldeeller lign.)
  • Det er ikke muligt at låne redskaber, bolde eller andet fra redskabsrummet. Det er heller ikke muligt at låne køkkenfaciliteter eller materialer fra skolen.
  • De benyttede lokaler skal efterlades på samme vis som ved ankomst (borde og stole og andet inventar). Der skal ryddes op og fejes/støvsuges.
  • Hvis der er inventar, der går i stykker, vil de ansvarlige forældre blive bedt om at erstatte det ødelagte.
Nordskovens friskoles lokaler er røgfri zone.

Alle skolens arealer er røgfrie, når der er elever på skolen.

Dette gælder også skolens P-plads og arealet udenfor og overfor skolen.

Skolen sørger for at indkøbe frugt/grønt til et frugtfad i klasserne. Prisen herfor er inkluderet i skolepengebetalingen.

Kl. 11.15 spiser børn og lærere madpakker sammen. Alle husker madpakke hver dag. Det er muligt efter aftale og i særlige tilfælde at få maden varmet.
Alle dage skal madpakken være SUND, og der drikkes KUN minimælk og vand i skoletiden.
Vi er ikke en skole med en nul-sukker politik. Vi mener, der skal være plads til et stykke kage eller en bolle/pandekage, hvis klasserne sætter sig for at gå i køkkenet og bage.
Det er muligt at tilmelde sig mælkeordning på skolen.

Ved fødselsdage deler fødselsdagsbarnet ud til alle børn og voksne lige efter madpakketid. Det kan være et stykke kage, en flødebolle, en slikkepind, et stykke frugt eller lignende.
Børn har brug for kammeratskaber og venskaber, så de kan udvikle deres personlighed. Det var vores elever også, men for nogle kan det være svært at rumme relationen, forstå spillereglerne for et venskab eller måske have svært ved at sige fra. På Nordskovens Friskole er vi meget opmærksomme på dette og bruger mange resurser på relationsarbejdet. Det er blandt andet også en af grundene til, at vi har frikvartersaftaler i hvert frikvarter. (Se under frikvarter)

Vi som skole tager et ansvar for elevernes leg og samvær og hjælper dem med at lave gode legeaftaler og afsætter den tid til det, som det nu engang kræver. Vi forventer naturligvis at elevernes forældre er samarbejdspartnere også i den opgave.

Mange af vores elever er gode til at besøge hinanden i fritiden, og det er dejligt! Vi har dog en lille bøn, der går på, at eventuel overnatning hos hinanden ikke finder sted på hverdage, da det ofte vil påvirke ’dagen derpå’.

Skolens ældste elever er i en alder, hvor pubertet er en naturlig del af vores skoledag og børnenes samvær med hinanden. På skolen vil vi naturligvis undervise i “Pubertet og kærlighed.”

Vi vil tage individuelle hensyn således, at børn, der ikke er parate, ikke rykkes unødigt langt frem i skoene.

Vi taler med børnene om kærester og venskaber. Vi siger: “I skolen er vi venner, i fritiden kan vi være kærester”. Dermed siger vi, at kysseri og holden i hånd må vente til efter skoletid og overlades til jeres vurdering/tilladelse.

Vi opfordrer jer til, at I bør tale åbent med jeres børn om pubertet, kæresterier og ikke mindst: markere de nødvendige grænser tydeligt.
Gå til toppen af siden