Sidebillede
Skolen er grundtvig-koldsk, og derfor lægger vi vægt på fortælling
og fælles­skaber.

Undervisningsmiljø og trivsel

UVM-undersøgelse 2023 (for de ældste elever)

Bemærk: Ønsker man at se undersøgelser fra tidligere skoleår, kan man rette henvendelse til skolen herom.

Tilgængelige undersøgelser kan vælges her:

Dansk
Jeg er glad for dansk
11
22
52
15
Jeg er god til at læse
26
33
30
11
Jeg er god til at forstå det, jeg læser
30
33
26
11
Jeg er god til at huske det, jeg læser
11
22
44
22
Jeg kan godt lide at læse
7
44
19
30
Jeg er god til at stave
22
33
26
19


Matematik
Jeg er glad for matematik
27
31
27
15
Jeg er god til at regne i hovedet
8
62
23
8
Jeg er god til praktisk matematik
15
42
31
12


Engelsk
Jeg er glad for engelsk
31
19
35
15
Jeg er god til at tale engelsk
50
19
12
19
Jeg er god til at læse engelsk
35
23
23
19
Jeg er god til at forstå når andre taler engelsk
38
23
19
19


Akademi
Jeg kan godt lide akademitimerne
42
35
23
0


Aktiv
Jeg er glad for svømning
44
26
15
15
Jeg er glad for idræt
33
19
41
7
Jeg er glad for at bevæge mig
44
22
11
22


Frikvarter
Jeg er glad for frikvartererne
65
27
8
0
Jeg er glad for at lege med de andre
54
31
8
8
Jeg er god til at få ideer til en god leg
15
27
35
23
Jeg er god til at hjælpe med at løse konflikter
12
35
31
23
Jeg er god til at vælge lege/aktiviteter på morgensang
27
27
12
35
Jeg er glad for at vi laver frikvartersaftaler
62
23
15
0


Generelt
Jeg er glad for at gå i skole
23
31
38
8
Jeg er glad for min klasse
35
38
15
12
Jeg har gode venner i min klasse eller i andre klasser
46
35
15
4
Vi taler pænt til hinanden i min klasse
27
15
31
27
Jeg taler pænt til mine klassekammerater og mine voksne
38
35
23
4
Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen
38
23
27
12
Jeg overholder klassereglerne
50
23
19
8
Mine klassekammerater overholder klassereglerne
31
31
31
8


Undervisning
Jeg er god til at koncentrere mig i timerne
27
35
19
19
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for svært
12
12
46
31
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for let
12
27
50
12
Mine klassevoksne roser mig ofte
31
46
15
8


Humør
Jeg er ofte glad og godt tilpas
54
23
12
12
Jeg er ofte trist eller ked af det
15
15
19
50
Jeg er ofte træt eller uoplagt
38
19
38
4
Jeg er ofte vred eller opfarende
12
4
31
54
Jeg er ofte nervøs eller usikker
12
23
31
35


Voksne
Jeg er god til at samarbejde med mine voksne
46
31
15
8
Mine klassevoksne er gode til at samarbejde med mig
58
31
4
8
Mine klassevoksne er gode til at forstå mig
58
23
8
12
Mine klassevoksne er gode til at lytte til mig
58
27
4
12
Mine klassevoksne er gode til at hjælpe mig
65
23
0
12


Skolen
Vores klasselokale er rart at være i
48
32
8
12
Der er plads nok i vores klasselokale
60
28
4
8
Der er plads nok til mine ting fx jakke, taske, og lignende
76
12
12
0
Der er steder nok på skolen, hvor jeg kan finde ro
64
24
4
8
Jeg kan godt lide skolens udeområder
40
44
12
4
Min stol er god at sidde på
36
40
16
8
Mit bord er godt at sidde ved
52
32
8
8
Jeg kan let se, hvad der sker på tavlen
72
24
0
4
Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i klassen
52
36
8
4
Jeg synes vores klasse er ren og rydelig
36
56
4
4
Jeg synes toiletterne er rene
16
40
28
16
Gå til toppen af siden