Sidebillede
Forudsigelighed og struktur er kernen i skoledagen.

Undervisningsmiljø og trivsel

UVM-undersøgelse 2020 (for de ældste elever)


Bemærk: Ønsker man at se undersøgelser fra tidligere skoleår, kan man rette henvendelse til skolen herom.

Tilgængelige undersøgelser kan vælges her:

Dansk
Jeg er glad for dansk
30
42
23
5
Jeg er god til at læse
31
37
21
11
Jeg er god til at forstå det, jeg læser
26
38
29
7
Jeg er god til at huske det, jeg læser
24
35
27
14
Jeg kan godt lide at læse
21
44
17
18
Jeg er god til at stave
22
54
16
7


Matematik
Jeg er glad for matematik
30
42
23
5
Jeg er god til at regne i hovedet
31
37
21
11
Jeg er god til praktisk matematik
26
38
29
7


Engelsk
Jeg er glad for engelsk
30
42
23
5
Jeg er god til at tale engelsk
31
37
21
11
Jeg er god til at læse engelsk
26
38
29
7
Jeg er god til at forstå når andre taler engelsk
24
35
27
14


Akademi
Jeg kan godt lide akademitimerne
30
42
23
5
Hvilket akademifag kan du bedst lide
63
74
42
23


Aktiv
Jeg er glad for svømning
30
42
23
5
Jeg er glad for idræt
31
37
21
11
Jeg er glad for at bevæge mig
26
38
29
7


Frikvarter
Jeg er glad for frikvartererne
30
42
23
5
Jeg er glad for at lege med de andre
31
37
21
11
Jeg er god til at få ideer til en god leg
26
38
29
7
Jeg er god til at hjælpe med at løse konflikter
24
35
27
14
Jeg er god til at vælge lege/aktiviteter på morgensang
21
44
17
18
Jeg er glad for at vi laver frikvartersaftaler
22
54
16
7


Generelt
Jeg er glad for at gå i skole
30
42
23
5
Jeg er glad for min klasse
31
37
21
11
Jeg har gode venner i min klasse eller i andre klasser
26
38
29
7
Vi taler pænt til hinanden i min klasse
24
35
27
14
Jeg taler pænt til mine klassekammerater og mine voksne
21
44
17
18
Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen
22
54
16
7
Jeg overholder klassereglerne
25
60
12
2
Mine klassekammerater overholder klassereglerne
35
45
18
2


Humør
Jeg er ofte glad og godt tilpas
30
42
23
5
Jeg er ofte trist eller ked af det
31
37
21
11
Jeg er ofte træt eller uoplagt
26
38
29
7
Jeg er ofte vred eller opfarende
24
35
27
14
Jeg er ofte nervøs eller usikker
21
44
17
18


Skolen
Vores klasselokale er rart at være i
30
42
23
5
Der er plads nok i vores klasselokale
31
37
21
11
Der er plads nok til mine ting fx jakke, taske, og lignende
26
38
29
7
Der er steder nok på skolen, hvor jeg kan finde ro
24
35
27
14
Jeg kan godt lide skolens udeområder
21
44
17
18
Min stol er god at sidde på
22
54
16
7
Mit bord er godt at sidde ved
25
60
12
2
Jeg kan let se, hvad der sker på tavlen
35
45
18
2
Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i klassen
50
40
10
0
Jeg synes vores klasse er ren og rydelig
25
50
20
5
Jeg synes toiletterne er rene
5
35
45
15


Undervisning
Jeg er god til at koncentrere mig i timerne
30
42
23
5
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for svært
31
37
21
11
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for let
26
38
29
7
Mine klassevoksne roser mig ofte
24
35
27
14


Voksne
Jeg er god til at samarbejde med mine voksne
30
42
23
5
Mine klassevoksne er gode til at samarbejde med mig
31
37
21
11
Mine klassevoksne er gode til at forstå mig
26
38
29
7
Mine klassevoksne er gode til at lytte til mig
24
35
27
14
Mine klassevoksne er gode til at hjælpe mig
21
44
17
18

Gå til toppen af siden