Sidebillede
Lad os glædes over alle sejre - også de mindste.

Politikker

Her kan man læse om skolens politikker.

Formålet med skolens rusmiddelpolitik er signalere klare rammer for omgang med alkohol og andre rusmidler på vores skole.
Skolens grundholdninger er at alkohol KUN indtages af voksne. Forældre bør lære deres børn, at alkohol kan indtages af voksne med måde og ansvar i omgivelser, hvor den kan have sin plads: til mad, i samvær med andre voksne, til fester og lignende.
Børn skal lære at det er “SEJT AT SIGE NEJ” til alkohol.

Alkoholpolitik på Nordskovens Friskole:

 • Det accepteres under ingen omstændigheder, at skolens elever er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Til skoletiden hører også transporttiden mellem skole og hjem.
 • Det accepteres ikke, at medarbejdere under udførelse af deres arbejde er påvirkede (over 0,0 promille) af alkohol eller andre rusmidler, uanset om dette er indtaget uden for arbejdstiden. Dette gælder i alle sammenhænge: undervisning, tilsynsopgaver, udflugter, møder, arrangementer ifølge årsplanen, kurser og lejrskoler.
 • Det accepteres ikke, at forældre møder berusede op på skolen, og at børn afhentes af berusede personer.

Sådan griber skolens ledelse ind ved eventuelle overtrædelser:

 • Barnets gruppelærer eller anden ansat underretter skolens leder, som kontakter barnets forældre. Ved gentagelse bortvises eleven, og skolen underretter de sociale myndigheder i barnets hjem-kommune.
 • Hvis en medarbejder møder påvirket på arbejde, vil vedkommende blive sendt hjem. Dette betragtes som brud på ansættelseskontrakten og vil medføre en personlig samtale med skolens ledelse angående det fremtidige ansættelsesforhold.
 • Elever udleveres ikke til berusede personer. Der vil eventuelt blive bestilt taxa, og skolen vil sikre sig, at der er andre i hjemmet til at tage sig af eleven.

Undtagelser:

Personalefester og andre specielle lejligheder hvor ledelsen kan give dispensation.

Skolen tilbyder alkoholundervisning til eleverne i udskolingen.


Nordskovens Friskole står sammen mod mobning


HVAD ER MOBNING?
Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.
Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.
For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Se skolens anti-mobbestrategi som pdf


Formålet med denne kommunikationspolitik er, at skabe rammer og tryghed for medarbejdere og forældre i forhold til kommunikation. Samtidig er kommunikationspolitikken medvirkende til at passe på eleverne.

Kommunikation med forældre

 • Vi kommunikerer primært på intra og på mail. Ved beskeder på intra sendes advisering til forældrenes mail. Ved akut henvendelse eller ved særdeles vigtige beskeder til en større gruppe forældre sender vi via intra sms til forældre.
 • Vi kommunikerer pr telefon og vi kommunikerer på sms efter aftale.
 • Vi tilstræber, at forældre ikke kontakter medarbejderne pr telefon/sms før kl. 8.00 og efter kl. 17 på hverdage. Vi tilstræber at svare på henvendelser så hurtigt som muligt og senest inden for 3 arbejdsdage.

Kommunikation med elever

 • Vi kan kommunikere pr mail eller sms med eleven i situationer, hvor det handler om undervisning og/eller opgaver.
 • Der kan være andre situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at kommunikere direkte med eleven. Kommunikation med elever på mail/sms vil altid være i relation til det pædagogiske arbejde og skal altid være af en karakter, der kan vises til andre. Denne kommunikation delagtiggøres således i teamet.
 • Hvis vi kommunikerer regelmæssigt på telefon eller sms til elever, orienteres elevens forældre om kommunikationen. Hvis en elev kommunikerer med indhold, der har personlig karakter orienteres forældrene.
 • Vi er ikke venner med elever på sociale medier (fx Facebook, snap chat eller lign.)
 • Kommunikation med tidligere elever sker udelukkende på elevens initiativ.

Kommunikation elever imellem

 • Vi har fokus på, hvordan eleverne kommunikerer indbyrdes – uanset om det er ansigt til ansigt eller på sociale medier.
 • Vi guider og støtter eleverne i inkluderende kommunikation på sociale medier og ansigt til ansigt.
 • Vi guider eleverne i en hensigtsmæssig kommunikation. Vi regulerer i situationen og vi arbejder pædagogisk med at forebygge uhensigtsmæssig kommunikation.
 • Vi samarbejder med forældre omkring elevernes sprogbrug og kommunikation.

Kommunikation generelt

 • Vi kommunikerer ikke, når vi er vrede.
 • Det er sårbare børn og unge mennesker, vi arbejder med, og derfor er ansvaret for kommunikationen og relationen til enhver tid vores.


Lektier er et begreb, der altid har fulgt med det at gå i skole. Derfor oplever vi en forventning om, at skolen giver eleverne lektier for – både fra jer forældre og nogle elever. Dog er der flere gode grunde til, at vi på Nordskovens Friskole skruer HELT ned for ’lektier’.

Vi har elever på skolen, som er meget specialundervisningskrævende, og vi kan ikke forvente, at elevens forældre er uddannede i at hjælpe indlæringen af specialundervisningskrævende børn – og derved risikerer vi, at lektielæsningen ikke understøtter den udvikling, eleven er i.

Vores elever vil opleve en unødvendig nederlagsfølelse, hvis de får lektier for, som de alligevel ikke får lavet, af den ene eller den anden årsag.

Dernæst oplever vi, at mange af vores elever er for udtrættede efter en lang dag i skolen til at kunne fokusere på lektier derhjemme, og lektielæsning ville derfor ofte blive et konfliktpunkt i hjemmet.

Det betyder ikke, at der aldrig vil være hjemmeopgaver. Det kan være, der er perioder, hvor der skal øves læsning, øveord, tabeller (træningslektier) eller forberedelseslektier til fx ’vis og fortæl’. Enkelte af de ældste elever kan også have brug for at lave en lektie derhjemme fx i forbindelse med en skriftlig opgave.

Vi vil også kunne give eleverne en ’familieopgave’ med hjem. Det er en opgave, det forventes at blive løst sammen med en voksen i hjemmet. Det kan fx være at interviewe et familiemedlem, spille et spil, tage med på indkøb for at kunne udregne priser på dagligvarer, måle diverse ting i hjemmet eller snakke om et bestemt emne.

Eventuelle hjemmeopgaver på Nordskovens Friskole vil dog altid være individuelle og gives under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Nordskovens friskole er en røgfri skole


Det betyder først og fremmest, at alle skolens elever har rygeforbud i skoletiden.
Det gælder ligeledes ved arrangementer, sammenkomster, ekskursioner og lejrskole.

Overtrædelse af rygeforbuddet medfører advarsel og ved gentagelse: udskrivning af skolen.

Forældre og ansatte må ikke ryge på skolens arealer i skole-sfo-tid eller ved arrangementer og sammenkomster.

Skolens lokaler er røgfrie.

Sundhed ses på Nordskovens friskole i et bredt perspektiv. Det handler om at give alle skolens elever mulighed for at opnå fysisk, psykisk og social velbefindende.

Trivsel ses som den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling og velbefindende.

Morgenmad er vigtigt for alle børn. Skolen sørger alle dage for at børnene har adgang til friskskåret frugt og grønt.

Kl. 11.15 spiser børn og lærere madpakker sammen. Alle husker madpakke hver dag.
Alle dage skal madpakken være sund, og der drikkes KUN minimælk og vand i skoletiden. Det er muligt at tilmelde sig skoles mælkeordning.

Ved fødselsdage deler fødselsdagsbarnet ud til alle børn og voksne lige efter madpakketid.

På Nordskovens friskole undervises 45 minutter med efterfølgende 15 minutters pause udenfor, hvis vejret tillader det.
Alle elever deltager i pauserne i planlagte fysiske aktiviteter. Det kan blandt andet være boldspil, gåture, trampolinspring, fangelege eller gyngeture.

Alle mandage har vi særligt fokus på motorisk træning. Enten boltrer vi os i svømmehallen i Ringe eller tonser i Espe Hallen.
Der tilbydes nogle gange akademiforløb med idræt eller motorik som omdrejningspunkt.

Legepladsen er indrettet med stor sandkasse, klatretårn, trampolin, balanceland, girafgynge, broer og meget, meget andet. Børnene kan søge alle slags motoriske udfordringer på vores legeplads.

Gå til toppen af siden