Sidebillede
Lad os glædes over alle sejre - også de mindste.

Retningslinier for hverdagen

Vi er en skole, hvor vi lægger stor vægt på, at alle trives. Det er et fælles ansvar. Det er også DIT ansvar at bidrage til at bevare og forbedre det gode miljø på din skole. Det lykkes, når du tager hensyn til dine skolekammerater uanset om de er forskellige fra dig. Det lykkes, når du bidrager til fællesskabet.

Vi forventer, at både elever og voksne taler til og om hinanden med respekt og omsorg. Hvis du ikke har noget pænt at sige, må du tie.
Vi forventer, at du “spør’ før du rør“.
Husk: “Hold op - STOP“ - Hent en voksen, hvis du kommer i konflikt. STOP og TÆNK, hvis du er ved at blive vred!
GÅ i stedet for at SLÅ.
Vi forventer, du deltager i konfliktløsning, når du har haft en konflikt med en kammerat.

Vi forventer, at du følger alle voksnes anvisninger om regler, adfærd og sprog.

Inde:

Vi forventer, at du møder i skole om morgenen klar til skoledagens opgaver. Derfor er du udhvilet, har en madpakke med, har din skoletaske pakket, og du er positivt indstillet til dagen og dine kammerater.

Vi forventer, du skifter til indesko, når du kommer. Du hænger dit overtøj på knagen i garderoben. KK: tøj skal være på Krop eller Knage.

Din mobiltelefon må ikke forstyrre dig i løbet af skoledagen. Derfor skal den lægges på aftalte sted, når du kommer om morgen. Du får den igen, når skoledagen er slut. Mobiltelefonen kan efter aftale bruges i undervisningen i løbet af dagen.

Vi forventer, du kan gå roligt rundt på skolen og ikke løbe på gangene.

Vi forventer, du rækker hånden op i klasselokalet, når du vil sige noget eller bede om hjælp. Vi forventer, du kun forlader klasselokalet, hvis du har aftalt det med dine klassevoksne.

Når vi spiser fælles, forventes det, du holder bordskik (dvs. ikke forlader bordet, før du har fået lov).

Frikvarterer:

Vi forventer, du bliver i dine frikvartersaftaler. Vi forventer, du overholder reglerne for den aktivitet, du er med i. Du må kun forlade skolens grund, hvis du har en aftale med en af dine klassevoksne.

Når klokken ringer første gang, skal frikvartersaktiviteten afsluttes. Ved andet ring går alle straks til undervisning.

Når vi cykler i skoletiden har alle elever og voksne cykelhjelm på.

Gå til toppen af siden