Sidebillede
Vi er mobilfri i skoletiden.

Udeskole og udeliv


Fælles for alle vores elever er, at de profiterer af at være i naturen. Mange af vores elever er langt mindre modne end deres biologiske alder – hvorfor det giver rigtig god mening at arbejde med læring ud fra en mere sansebaseret tilgang; og netop det at arbejde mere sansebaseret er oplagt at gøre udendørs.

I forlængelse af nedlukningen under coronakrisen, hvor undervisning i høj grad skulle foregå udendørs, flyttede flere af skolens klasser store eller hele dele af dagens undervisning udendørs.
Nogle klasser har cyklet ud og haft undervisning, andre har haft bevægelsesbånd udendørs, og vores yngsteklasse har lavet hele skoledagen om til udeskole og etableret sig i et hjørne af marken. Vi har flere klasser, der benytter det flittigt.

Vi er derfor i gang med at etablere et uderum på et hjørne af marken, hvor der er rig mulighed for at tilbringe flere lektioner eller hele skoledage. Naturen og uderummet lægger op til at organisere og gennemføre undervisning med en mere fleksibel tilgang, hvor lærerene lader sig inspirere af elevernes optagethed, naturen og vejret.

Vi oplever, at eleverne bliver mindre forstyrret af hinanden, da der helt banalt er højere til loftet i uderummet. Vi oplever, at eleverne finder hinanden i nye relationer, både fagligt og socialt. Vi har færre konflikter eleverne imellem og færre konflikter i kravssituationer.

  • Vi oplever, at eleverne stimuleres motorisk og taktilt både gennem impulsive leg og tilrettelagt læring.
  • Elevernes nysgerrighed pirres, og de udfolder sig kreativt på en mere fantasifuld måde.
  • Uderummet lægger naturligt op til at arbejde med æstetiske læreprocesser.
  • Vi kan bruge naturens cykliske gentagelser og grundformer: vand, ild, jord og luft i undervisningen.
  • Uderummet ”taler til eleverne” på en måde, der stimulerer deres sanseintegration. Vi oplever, at de hurtigt er blevet mere robuste både fysisk og mentalt – hvilket er et godt udgangspunkt for de planlagte læringssituationer.
  • Det åbner op fleksibilitet i undervisningen og tilpasning til elevernes optagehed.

Skolens har sin rod i det Grundvig-Koldske, og vi er optagede af tankerne omkring, hvordan børn lærer og dannes ”med hånd og ånd”. Det ligger derfor i god tråd med at lade eleverne være udendørs i undervisningen, lade dem udforske sig selv og deres omverden gennem flere kanaler – så eleverne ”bliver oplivet og derefter oplyst” for at bruge et citat fra Kold.
Skolens eget slogan ”Ro til at gro” kommer i den grad til sin ret i vores ideer om udeskole.
Vi oplever, at det at være udendørs giver både elever og voksne ro i kroppen, ro i hjernen og dermed ro til at lære og udvikle sig.

Skolens værdisæt omkring Fællesskab, Livsduelighed, Ansvarlighed og Respekt for forskelighed taler samtidig ind i en skolehverdag, hvor naturen og den friske luft kan bidrage på en positiv måde.

Billede fra en udeskole-dag
Gå til toppen af siden