Sidebillede
Vi møder eleverne med smil og anerkendelse.

Morgensang


Indhold og formål

Morgensang på Nordskovens Friskole er et vigtigt element i skoledagen. Den varer ca. 40 minutter alt i alt. Eleverne står og sidder på faste pladser sammen med deres klassevoksne i rundkreds i salen.

Morgensang skaber en ramme om en fælles start på skoledagen, hvor vi står i rundkreds og ser hinanden. Morgensang foregår efter samme struktur hver dag, og den forudsigelighed i de faste struktur er med til at give vores elever ro og tryghed.

Vi siger godmorgen til hinanden og får på den måde startet dagen med at eleverne bliver set.

Vi synger mindst to sange og eleverne udvider derigennem kendskabet primært til den danske sangskat, kultur, årstider og højtider. Enkelte gange knyttes en kommentar/fortælling til en af sangene, hvis det er relevant. Det er med til at skærpe opmærksomheden på indholdet i sangen.

Vi synger fødselsdagssang for de elever, der har fødselsdag, og de får mulighed for at vælge en sang fra sangbog/sangmappe, som vi synger fælles. Derved bliver fødselaren fejret i fællesskab og den enkelte oplever at være centrum, hvilket kan være en svær, men lærerig situation for flere af vores elever.

Vi beder Fadervor, hvilket er en gammel friskoletradition, vi vælger at holde i hævd. Den er med til at skabe ro, opmærksomhed og nærvær. Fadervor er en del af den danske kultur og tradition, hvilket vi ser som vigtigt at bibringe vores elever.

Vi arbejder dernæst med forskellige fællesøvelser; der kan være vejrtrækningsøvelser, mindfulness, makkermassage, spejlingsøvelser, øvelser der er målrettet korttidshukommelsen. Formålet med de enkelte øvelse varierer, men overordnet fokus er at træne opmærksomhed, koncentration og fokus, rum- og retningsfornemmelse, selvkontrol, koordination og samarbejde, afstemning af sig selv i forhold til øvelsen og samarbejdspartneren. Mange af vores elever har vanskeligheder med netop fx fokus, koncentration, samarbejde, hvorfor vi netop vælger at have fælles opmærksomhed på dette.

Vi laver i fællesskab frikvartersaftaler for alle dagens frikvarterer. Der er en voksen tilknyttet hver aktivitet, så ingen aktiviteter er overladt til sig selv. Eleverne oplever på den måde, at der er struktur og forudsigelighed også i det lidt friere rum, som et frikvarter er. Det giver dem en ro og tryghed, når rammerne og aftalerne er på plads.
Eleverne byder ind med forslag til aktiviteter og der vælges 3 aktiviteter til hvert frikvarter, hvorefter eleverne melder sig på aktiviteterne et frikvarter ad gangen. Eleverne oplever at blive hørt, have medindflydelse, vente på tur, være deltagende – alt sammen elementer i den demokratiske dannelse.

Hver fredag har vi et fast indslag, vi kalder fredagsdryp. Indslaget går på skift blandt de voksne og kan blandt andet indeholde en fortælling, en oplæsning, en aktivitet eller leg.
Formålet med et fredagsdryp er at stoppe op, reflektere, mærke efter, finde ro eller fællesskab – alt afhængigt af karakteren/indholdet af dryppet. Det at høre, se eller gøre noget i fælleskab er med til at skabe en fælles erindring og samhørighed.
Det er meningen at fredagsdryp kan være med til at eleverne oplever at undres eller blive klogere, at de får udvidet deres bevidsthed og identitet.


Gå til toppen af siden