Sidebillede
Den mindste skole -
med den største rummelighed.

Demokratisk dannelse
- frihed og folkestyre


Fokuspunkt

Et vigtigt fokuspunkt for de frie grundskoler er – og skal være – "demokratisk dannelse".
På Nordskovens Friskole forstås begrebet demokratisk dannelse bredt.
Nordskovens Friskole er en Grundtvig-Koldsk funderet friskole, hvor der arbejdes aktivt med at danne eleverne i et forpligtende fællesskab.
Helt formelt arbejdes der med magtens tredeling, det politiske system og politiske ideologier i de ældste klassers kulturtimer. I forbindelse med valg til kommune/region eller Folketing arbejdes der ofte med demokrati som styreform.

I undervisningen

I skolens akademiundervisning (de praktisk-musiske-fag) tages ofte udgangspunkt i elevernes input, når der fx skal findes på et navn til bandet i musik akademi, eller temaer, når der skal arbejdes med film i drama/teater-akademi eller eleverne bidrager med inspiration til mad-akademiet. Eleverne oplever, at deres mening betyder noget.

På skoleskemaet er der bl.a. UU-timer (understøttende undervisning), hvor omdrejningspunktet ofte er social træning – "hvem er jeg?", "hvad mener jeg og hvorfor". Eleverne trænes her i at ytre sig, lytte til hinanden og respektere hinanden forskelligheder. Der arbejdes fokuseret med omgangstone og sprogbrug i hele skolens virke. Eleverne oplever, at vejen til løsning af konflikter går gennem dialog.

Skolens kultur

Men det er ikke blot i fagene, demokratisk dannelse foregår; hele skolens kultur er en vigtig praktisk erfaring i vigtigheden af respektfuld debat og for holdningsdannelse:
Under den daglige morgensang, hvor alle skolens elever er samlet, laves bl.a. aftaler for aktiviteterne i alle frikvarterer på tværs af klasser, hvor eleverne byder ind med ønsker og ideer. Der gives plads og rum til at blive hørt og ytre sin mening. Både voksne og elever kan bede om ordet og bringe et emne op. Det er ikke altid, man "får lov" eller "ret", men muligheden for at blive hørt er til enhver tid til stede.
Skolens voksne opmuntrer eleverne til selv at tage stilling, til at sige deres mening - også selv om der er andre, der er uenige.
Eleverne opfordres til at diskutere med hinanden, også når de ikke er enige. De voksne er altid opmærksomme på at fremlægge flere sider af en sag, når der snakkes/diskuteres i klassen.
Eleverne kan også opleve, at de voksne indbyrdes snakker sig frem til en fælles løsning på et problem. Skolens omgangstome er præget af ligeværd og respekt for forskellighederne.

På den måde arbejdes der med demokratisk dannelse, frihed og folkestyre; med at bidrage, tage ansvar, fællesskab og respekt for hinanden i fællesskabet – både det lille klassefællesskab og det store skolefællesskab, elever og voksne imellem.


Gå til toppen af siden