Sidebillede
Vi gør det uoverskuelige overskueligt.

Tilsyn med elever


Skolen overtager IKKE ansvarsforpligtelsen for eleverne, hvorfor forældre selv SKAL sørge for ulykkesforsikring af deres børn.
Skolen SKAL føre tilsyn med skolens elever i skoletiden.

Plan for tilsynet:

Skolens lærere og pædagoger har ansvaret for at modtage skolens elever fra kl. 7.50 på alle skoledage. Ankommer elever til skolen tidligere end kl. 7.50, skal eleverne tilmeldes Morgen-SFO. Dette kan aftales på timebasis med skolens leder.
Der kan gøres undtagelser, hvis det handler om, at elever ankommer med skolebussen tidligere end kl. 7.50. Dette aftales med skolens leder og den gruppeansvarlige lærer. Eleven tilbringer ventetiden på egen plads i egen skolestue indtil kl. 7.50.
Skolens ordensregler er gældende.
Elever ankommer altid til egen garderobe.

 • Kl. 7.50: De ansatte i hver enkelt gruppe aftaler, hvem der har morgenvagten.
 • Kl. 7.58: Klokken ringer 1. gang. Alle elever henter deres sangbog og skammel og går roligt til deres plads i Salen.
 • Kl. 8.00: Klokken ringer 2. gang, og morgensangen starter.

 • Kommer en elev senere end kl. 8.00, er det forældrenes ansvar at følge eleven til morgensang i Salen.
 • Efter morgensangen laves der alle skoledage legeaftaler. Det betyder, at alle elever indgår i planlagte aktiviteter på skolens legeplads/boldbane under tilsyn af en lærer eller pædagog.
  Hvis en elev fritages for at indgå i en legeaktivitet, bliver eleven på egen plads i egen skolestue, og det er dermed den gruppeansvarlige lærer der fører tilsynet med eleven eller aftaler tilsynet ført af en teamkollega.
 • Hvis en gruppe af elever skal på gåtur som frikvartersaktivitet, er det lærerens/pædagogens ansvar at tilse, at eleverne overholder reglerne for sikker færdsel i trafikken.
 • En lærer/pædagog må IKKE forlade sit tilsyn uden aftale om, at en kollega tager over.
 • Tilsynet med eleverne SKAL være aktivt.
 • Der udarbejdes dagligt på Morgensang en skriftlig plan for dagens aktiviteter og over, hvem der er ansvarlige for tilsynet.
 • Skolen har indenfor skoletiden tilsynsforpligtelsen overfor eleverne på forældrenes vegne.
 • Eleverne SKAL ved skoletids afslutning straks gå til deres taxa.
 • Elever BØR vente på skolebus på egen plads i egen skolestue og først gå til bussen 5 minutter før forventet afgang.
 • Elever, der er på cykel, SKAL straks cykle hjem.
 • Når eleverne befordres i de ansattes biler, er det føreren af bilen, der har tilsynspligten med eleverne.
 • Det aktive tilsyn med skolens elever er en del af den ansattes tjenesteplan.
 • På udflugter og ekskursioner/lejre aftales ALTID, hvem der har tilsynet med hvilke elever. (Dette skriftliggøres. Almindeligvis vil det være den gruppeansvarlige lærer og pædagog).
 • Skolens tilsynsforpligtelse skal overholdes.
 • Hvis der igangsættes mere udfordrende/farlige aktiviteter, SKAL tilsynet øges.
Gå til toppen af siden