Sidebillede
Alle har talent.
- Udfordringen er at finde det - og bruge det.

Skoleskema 2023 - 2024

IDRÆTSSKEMA

De viste skemaer gælder fra uge 32 til og med uge 43, og igen fra uge 16 og frem til sommerferien.

Vælg Svømme-skema       Vælg Idræts-skema


B
- Udskriv skema
Klokkeslæt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 08.40
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
08.40 - 09.15
UU
Engelsk
Sang og rytmik
Matematik
Matematik
09.30 - 10.15
Idræt
Akademi
Akademi
Matematik
Dansk
10.30 - 11.15
Idræt
Akademi
Akademi
Dansk
Dansk
11.45 - 12.30
Dansk
Matematik
Matematik
Dansk
Kulturfag
12.45 - 13.30
Matematik
Dansk
Dansk
Dansk
Kulturfag
13.40 - 14.00
UU
UU
UU
UU
UU

M
- Udskriv skema
Klokkeslæt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag /
udeskole
Fredag
08.00 - 08.40
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
08.40 - 09.15
Dansk
Dansk
Sang og rytmik
Dansk
Dansk
09.30 - 10.15
Dansk
Akademi
Akademi
Dansk
Dansk
10.30 - 11.15
Engelsk
Akademi
Akademi
Kulturfag
Matematik
11.45 - 12.30
Idræt
Matematik
Matematik
Kulturfag
Matematik
12.45 - 13.30
Idræt
Dansk
Matematik
Engelsk
UU
13.40 - 14.00
Idræt
UU
UU
UU
UU

X
- Udskriv skema
Klokkeslæt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag /
Turdag (naturfag / kulturfag)
Fredag
08.00 - 08.40
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
08.40 - 09.15
Klassetid
Sang og rytmik
Dansk
Klassetid
Matematik
09.30 - 10.15
Madkundskab
Engelsk
Dansk
Dansk
Engelsk
10.30 - 11.15
Madkundskab
Dansk
Matematik
Matematik
Dansk
11.45 - 12.30
Idræt
Akademi
Akademi
Kulturfag
Dansk
12.45 - 13.30
Idræt
Akademi
Akademi
Kulturfag
Dansk
13.40 - 14.00
Idræt
Akademi
Akademi
UU
UU

Y
- Udskriv skema
Klokkeslæt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 - 08.40
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
08.40 - 09.15
Dansk
Sang og rytmik
Dansk
Matematik
Dansk
09.30 - 10.15
Dansk
Dansk
Matematik
Matematik
Dansk
10.30 - 11.15
Engelsk / Tysk*
Matematik
Matematik
Engelsk / Tysk*
Dansk
11.45 - 12.30
Idræt
Akademi
Akademi
Dansk
Kulturfag
12.45 - 13.30
Idræt
Akademi
Akademi
Naturfag
Kulturfag
13.40 - 14.00
Idræt
Akademi
Akademi
UU
UU
* = delehold

Z
- Udskriv skema
Klokkeslæt
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag /
Godt på vej
08.00 - 08.40
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
08.40 - 09.15
Engelsk
Sang og rytmik
Dansk
Dansk
Dansk
09.30 - 10.15
Matematik
Dansk
Engelsk / tysk
Engelsk / tysk
Dansk
10.30 - 11.15
Dansk*
Matematik
Matematik
Dansk*
Kulturfag
11.45 - 12.30
Idræt
Akademi
Akademi
Dansk
Kulturfag
12.45 - 13.30
Idræt
Akademi
Akademi
Matematik
Matematik
13.40 - 14.00
Idræt
Akademi
Akademi
UU
UU
* = Thomas har tysk i Y

Kulturfag: historie, kristendom, samfundsfag. (Læs nærmere om kulturfag her)
Naturfag: geografi, biologi, Natur/Teknik. (Læs nærmere om naturfag her)
UU: socialtræning, fortælling, oprydning/­rengøring, læsning, spil/lege, lærings­aktiviteter, klasse­fællesskab, bevægelse, klasse­relationer, almen dannelse
Tysk: en halv klasse, et helt skoleår


Gå til toppen af siden