Sidebillede
Den mindste skole -
med den største rummelighed.

Skolens målgruppe

Nordskovens friskole er en Grundtvig Koldsk friskole, der er certificeret profilskole for special­undervisning. Vi laver primært skole for elever med andre forudsætninger end flertallet af børn og unge.

Det er vigtigt, at barnet skal kunne have udbytte af at være elev hos os. Derfor foretager vi en grundig individuel vurdering forud for optagelse, om det er en opgave, vi kan løse.

Børn og unge med særlige behov kan have en eller flere diagnoser, de kan være under observation og på vej til at blive diagnosticeret, eller de kan have særlige behov uden en egentlig diagnose som fx børn, der beskrives som særligt sensitive.

Vi indskriver børn og unge, hvis udvikling og trivsel kan give anledning til bekymring. Det kan være børn og unge hvis generelle udvikling er påvirket negativt på et eller flere områder, f.eks. fagligt, socialt og følelsesmæssigt.

I vores arbejde med eleverne har vi bl.a. fokus på, at de kan have vanskeligheder ved at planlægge og tage initiativ samt problemer med dømmekraft og selvkontrol. Det betyder, at skoledagen på Nordskovens Friskole er struktureret, overskuelig og forudsigelig. På Nordskovens Friskole har vi ligeværdigt fokus på den faglige, sociale og personlige udvikling.

Vi indskriver ofte børn og unge, der har haft en svær skolegang. Børn og unge, der gennem længere tid har oplevet at være i en overkravssituation i det almene skoletilbud, og som måske har generelle indlæringsvanskeligheder. Vi indskriver også børn direkte fra børnehave, hvor der er et erkendt behov.

Nordskovens Friskole for børn og unge, som har behov for og som trives i et målrettet pædagogisk miljø med en høj grad af guidning, forudsigelighed og struktur. På Nordskovens Friskole bliver eleverne mødt på deres individuelle behov. Der er vigtigt for os, at eleverne bliver i stand til at være en del af et fællesskab med læring i centrum.

På Nordskovens Friskole er der Ro til at gro.
Gå til toppen af siden