Sidebillede
Vi skaber struktur i børnenes kaos.

Skolepenge


Skolens bestyrelse har fastsat skolepengebetalingen således:

Skolepengebetalingen består af 11 årlige betalingsmåneder - juli måned er betalingsfri.

  • Den månedlige pris er kr. 1.400 som inkluderer: frugtordning, materialer til akademi, ekskursioner og højtidsfester.
    Der betales ekstra for SFO, mælk, lejrskole og Forkælelsestur.
  • Indbetalingen skal ske senest hver d. 1. i måneden.
  • Der laves opkrævning 1. gang med girokort, herefter skal der tilmeldes til automatisk betaling.

Har skolen ikke modtaget betaling, sendes en påmindelse. Modtager skolen stadig ikke betalingen fremsendes rykkerskrivelse med besked om omgående betaling.

Såfremt beløb endnu ikke er modtaget vil samarbejde ophøre og elev udmeldes af skolen.

Der kan én gang årligt søges om delvis fripladstilskud gennem Fordelingssekretariatet. Blanket fås på skolens kontor.

Fripladstilskuddet er indkomstafhængigt.
Gå til toppen af siden