Sidebillede
Gennem mentalisering hjælper vi barnet til at sætte ord på deres følelser.

Akademiundervisning


Akademiundervisning dækker over en række fag/aktiviteter, som skal få vores elever til at opleve sig som dygtige og resursestærke. Det skaber glæde og livsmod at lykkes med noget og opnå andres anerkendelse.

Alle har talent, og det er vores udfordring som skole, at hjælpe eleven med at finde det – og bruge det.

Akademiundervisningen er primært praktisk-musisk. Omfanget af en akademiperiode er ca. 7 – 9 uger, 2-3 sammenhængende lektioner 2 gange om ugen og bidrager dermed til skolens undervisning i den praktisk musiske fagblok. Forud for hver ny akademiperiode beslutter skolens lærere og pædagoger i fællesskab, hvilke akademier, der udbydes, og hvilke elever der skal være på de enkelte akademier.

Akademihold kan bl.a. være:
  • Musik
  • Madkundskab
  • Krea (med forskellige indhold)
  • Syning
  • Udeliv/friluftsliv
  • Idræt
  • Sløjd
  • Motorik
  • Brug af videokameraet og computeren

I Akademiundervisningen oplever eleverne, at de kan blive endnu dygtigere, at de deler interesse for faget/aktiviteten med de andre elever på holdet og læreren. Det giver en positiv atmosfære, som skaber glæde og energi.

Hver Akademiperiode indledes med, at eleven og forældrene informeres grundigt om indhold og mål, derved bliver undervisningen forudsigelig for eleverne, og forældrene får de bedste muligheder for at snakke med barnet om alle de spændende ting, som barnet har oplevet i skolen.

Hver Akademiperiode afsluttes med en fællestime i skolens sal, hvor holdene giver smagsprøver på, hvad de har lært og oplevet og får den anerkendelse for deres indsats, som de har fortjent.

Gå til toppen af siden