forsiden Kontoret - Skoleåret - Pædagogik og undervisning - Om skolen - Ansatte og bestyrelse - Intranet
‘‘
Gennem spejling hjælper vi barnet til at sætte ord på deres følelser.’’
Undervisningsmiljø og trivsel


Undersøgelse blandt skolens ældste elever, november 2018

(Du kan vælge en tidligere undersøgelse her:

)

Akademi

Jeg kan godt lide akademitimerne 59% 41% 0% 0%


Dansk

Jeg er glad for dansk 19% 62% 16% 3%
Jeg er god til at læse 25% 56% 16% 3%
Jeg er god til at forstå det, jeg læser 28% 44% 28% 0%
Jeg er god til at huske det, jeg læser 19% 41% 28% 12%
Jeg kan godt lide at læse 25% 47% 22% 6%
Jeg er god til at stave 12% 59% 28% 0%
Gå til toppen af siden


Engelsk

Jeg er glad for engelsk 28% 31% 19% 22%
Jeg er god til at tale engelsk 22% 31% 22% 25%
Jeg er god til at læse engelsk 19% 25% 28% 28%
Jeg er god til at forstå når andre taler engelsk 28% 38% 25% 9%
Gå til toppen af siden


Frikvarter

Jeg er glad for frikvartererne 62% 34% 3% 0%
Jeg er glad for at lege med de andre 72% 28% 0% 0%
Jeg er god til at få ideer til en god leg 22% 44% 34% 0%
Jeg er god til at hjælpe med at løse konflikter 12% 50% 28% 9%
Jeg er god til at vælge lege/aktiviteter på morgensang 28% 50% 16% 6%
Jeg er glad for at vi laver frikvartersaftaler 50% 41% 3% 6%
Gå til toppen af siden


Generelt

Jeg er glad for at gå i skole 47% 38% 16% 0%
Jeg er glad for min klasse 62% 31% 6% 0%
Jeg har gode venner i min klasse eller i andre klasser 72% 28% 0% 0%
Vi taler pænt til hinanden i min klasse 22% 59% 16% 3%
Jeg taler pænt til mine klassekammerater og mine voksne 41% 41% 16% 3%
Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen 59% 28% 12% 0%
Jeg overholder klassereglerne 34% 53% 9% 3%
Gå til toppen af siden


Idræt og svømning

Jeg er glad for svømning 47% 34% 12% 6%
Jeg er glad for idræt 47% 34% 9% 9%
Jeg er glad for at bevæge mig 50% 38% 12% 0%
Gå til toppen af siden


Matematik

Jeg er glad for matematik 34% 34% 31% 0%
Jeg er god til at regne i hovedet 38% 22% 31% 9%
Jeg er god til praktisk matematik 28% 59% 12% 0%
Gå til toppen af siden


Mine voksne

Jeg er god til at samarbejde med mine voksne 56% 41% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at samarbejde med mig 56% 41% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at forstå mig 44% 53% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at lytte til mig 53% 38% 9% 0%
Mine klassevoksne er gode til at hjælpe mig 78% 22% 0% 0%
Gå til toppen af siden


Mit humør

Jeg er ofte glad og godt tilpas 41% 50% 9% 0%
Jeg er ofte trist eller ked af det 0% 12% 38% 50%
Jeg er ofte træt eller uoplagt 9% 28% 50% 12%
Jeg er ofte vred eller opfarende 3% 25% 28% 44%
Jeg er ofte nervøs eller usikker 9% 19% 41% 31%
Gå til toppen af siden


Skolen

Vores klasselokale er rart at være i 58% 35% 6% 0%
Der er plads nok i vores klasselokale 68% 23% 3% 6%
Der er plads nok til mine ting fx jakke, taske, og lignende 29% 45% 23% 3%
Der er steder nok på skolen, hvor jeg kan finde ro 35% 45% 13% 6%
Jeg kan godt lide skolens udeområder 65% 35% 0% 0%
Min stol er god at sidde på 35% 39% 19% 6%
Mit bord er godt at sidde ved 42% 42% 16% 0%
Jeg kan let se, hvad der sker på tavlen 65% 35% 0% 0%
Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i klassen 55% 45% 0% 0%
Jeg synes vores klasse er ren og rydelig 45% 48% 6% 0%
Jeg synes toiletterne er rene 19% 35% 32% 13%
Gå til toppen af siden


Undervisningen

Jeg er god til at koncentrere mig i timerne 22% 50% 25% 3%
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for svært 3% 38% 38% 22%
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for let 16% 34% 31% 19%
Mine klassevoksne roser mig ofte 41% 53% 6% 0%Gå til toppen af siden