forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘
Lad os glædes over alle sejre - også de mindste.’’Nye tiltag

 • Vi tilbyder tidlig sfo fra 1. april 2017. (læs mere her!)

 • Skolen certificeret som profilskole pr. 1.1.2017


Kurser og efteruddannelse som skolens personale har deltaget i:

 • Kursus i mentalisering, herunder spejling
 • Skolens Digitale Univers (Friskoleforeningen)
 • Autismespektrumforstyrrelser, retardering og affektiv neuropsykologi.
 • Børn med omsorgssvigt
 • Fortsættelseskursus i pædagogisk udredning og individuelle handleplaner
 • Samarbejdsbaseret problemløsning
 • Pædagogisk udredning/handleplaner
 • Retardering og affektiv neuropsykologi.
 • Støtte/terapi til omsorgssvigtede børn
 • Susan Hart: affektiv neuropsykologi
 • Relationspædagogik
 • Marte Meo pædagogik


Genveje:   Årskalender Kalender –  Årskalender Guide –  Intranet Intranet –  Skolen på facebook Ro til at gro –  Kontakt Kontakt os –  Skoleskema Skoleskema –  Indmeldelse Indmeldelse