Sidebillede
Vi ligger helt i bund.

Når det gælder klassekvotienten vel og mærke.

Log på skolens intranet

Lille rund udgave af skolens logo
Cookies skal være tilladt på skolens hjemmeside for at kunne logge på intranettet.