forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘
Vi ligger helt i bund.

Når det gælder klassekvotienten vel og mærke!’’


Indmeldelse

Indskrivning kan foregå hele skoleåret.


Bemærk: skolen tilbyder undervisning fra 0. til 8. klasse med mulighed for 9. og 10. klasse.
Forældre henvender sig telefonisk på tlf. 6590 1922, og der aftales tid for et besøg på skolen.
Hvis forældrene mener, at vi er den rigtige skole til deres barn, aftales der tid for et besøg sammen med barnet.

Hvis eleven har erkendte problemer kan evt. sagsbehandler og skolepsykolog inviteres til møde på skolen sammen med forældrene.
Eleven indskrives.
Forældrene tilbydes samtaler på skolen i opstartfasen.

Skolens forventninger til forældrene:

Vi forventer, at alle forældre deltager i skolens liv.
Vi mødes til arbejdsweekends, til arrangementer og vælges (måske) ind i skolens bestyrelse.
Vi oplever glæden, ansvaret og friheden til i forpligtende fællesskab at drive egen skole.
Vi forventer, at forældre henvender sig til skolen i tillid til, at vi i fællesskab kan løse evt. problemer.


Genveje:   Årskalender Kalender –  Årskalender Guide –  Intranet Intranet –  Skolen på facebook Ro til at gro –  Kontakt Kontakt os –  Skoleskema Skoleskema –  Indmeldelse Indmeldelse